На 12. 05. 2016 г. музейните обекти Даскалова и Райкова къща ще работят с ограничено работно време, поради снимките на българския игрален филм „Възвишение“. За справки: 0677 625 17 – уредници Школо; 0899 705 045 – екскурзоводи Школо; 0677 621 66 – Даскалова къща